Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 15 Ιουλίου

Αγρινιώτικο καλαντάρι Ιουλίου 15 Ιουλίου 1896 Ψηφίζεται το καταστατικό του «Εν Αγρινίω Συλλόγου κυριών “Εργάνη Αθηνά”» Ψηφίζεται το καταστατικό του «Εν Αγρινίω Συλλόγου κυριών “Εργάνη […]

Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 8 Ιουλίου

Αγρινιώτικο καλαντάρι Ιουλίου 8 Ιουλίου 1950 Έργα οδοποιίας στο νομό Αιτωλοακαρνανίας Στο ΕΜΠΡΟΣ της 8ης Ιουλίου διαβάζουμε: «Κατασκευάζονται οδοί, οι οποίοι αποτελούν διασταυρώσεις της οδού […]

Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 2 Ιουλίου

Αγρινιώτικο καλαντάρι Ιουλίου 2 Ιουλίου 1908 «Συμφιλίωσις Δημοτικού Συμβουλίου μετά Δημάρχου» Λήξη της θεσμικής εκτροπής της τοπικής αυτοδιοίκησης του Αγρινίου, μετά την ενέργεια του Δημάρχου […]