Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 19 Ιουλίου…

Καλεντάρι της 19ης Ιουλίου:
(Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας)

1901: Κατάσχεση 55 οκάδων
ασφράγιστου τσιγαρόχαρτου,
1943: Συνεχίζεται η μάχη του Μακρυνόρους

19 Ιουλίου 1901

Ο διευθυντής του Καπνοκοπτηρίου Αγρινίου ανέφερε τηλεγραφικά στο Υπουργείο Οικονομικών ότι στις όχθες του Αχελώου βρήκε και κατάσχεσε 55 οκάδες ασφράγιστο τσιγαρόχαρτο, που μπήκε λαθραία στη χώρα από κάποιον Καπράλο, ο οποίος και συνελήφθη. (ΕΜΠΡΟΣ, 20/7/1901)

19 Ιουλίου 1943

Η μάχη του Μακρυνόρους συνεχίζεται: Οι Ιταλοί επιτίθονταν από Κατάφουρκο προς Αννίνου – Λαγκαδά, αλλά όλες οι προπαρασκευασμένες επιθέσεις αποκρούστηκαν. Στο Χάνι Κατσούλη, δύο ακόμη οχήματα καταστράφησαν ενώ οι επιθέσεις του ΕΔΕΣ συνεχίζονταν και τη νύχτα λεηλατώντας και καταστρέφοντας.
«Την νύκταν της 18ης Ιουλίου παρά τας αυστηράς συστάσεις του Αρχηγείου», αναφέρει ο Στυλιανός Χούτας στην “Εκθεση δράσης EOEA-ΕΔΕΣ Βάλτου, ΣΤΥΛ. ΧΟΥΤΑΣ/23 Αυγ 1956”, «προς τους αντάρτας να αναπαυθούν ουδείς “έκλεισε μάτι”. Σπεύδουν καθ’ ομάδες εις την οδόν, όπου το “πλιάτσικο”προσφέρεται άφθονον εις τους Βαλτινούς εκείνους πένητας. Κιβώτια ολόκληρα με ατομικά είδη εξαρτήσεως, αποσκευαί αξιωματικών, συσσωρευταί αυτοκινήτων, δοχεία βενζίνης και ελαστικά τροχών ακόμη μετακομίζονται διά νυκτός και αποκρύπτονται εις τα μετόπισθεν διά μελλοντικήν εκμετάλλευσιν. Αλλά παρά την ολονύκτιον ταύτην ταλαιπωρίαν των όλοι από των πρωϊνών ωρών της 19ης Ιουλίου ευρίσκονται εις τας θέσεις των με άφθαστον εις ύψος ηθικόν και αποκρούουν όλας τας εχθρικάς επιθέσεις και την ημέραν ταύτην. Άλλωστε από της πρωΐας της 19ης το Αρχηγείον Βάλτου έχει ενισχυθεί και δι’ άλλων δυνάμεων. Όλοι οι ένοπλοι και των πλέον απομεμακρυσμένων χωρίων έχουν σπεύσει εις Μακρυνόρος.
Την μεσημβρίαν της 19ης ελήφθη εις το Αρχηγείον το κάτωθι έγγραφον εκ Χαλκιοπούλων:

“Χαλκιόπουλοι 18.7.43 – Ώραν 21η
ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΛΤΟΥ
Προς τον Αρχηγόν Ανταρτικών Ομάδων Βάλτου κ.Χούταν
Αγαπητέ Αρχηγέ,
Ευχαριστήθημεν πάρα πολύ ακούοντες τας εξαισίας επιτυχίας σας κατά του κοινού εχθρού. Με υπερηφάνεια διαβάζομεν τα γράμματα και ανακοινωθέντα διά τας διαφόρους επιχειρήσεις σας, τας οποίας τόσον καλά διενεργείτε σεις και οι αντάρτες σας.
Ευελπιστούμεν, ότι σεις και οι γενναίοι άνδρες σας θα δεχθούν τα ειλικρινή συγχαρητήριά μας διά τας υπερόχους συνεισφοράς εις το κοινόν μας σκοπόν διά τον οποίον όλοι μαχόμεθα. Ανακοινωθέντα και ελλείψεις σας έχουν σταλή εις το Γεν.Στρατηγείο Μέσης Ανατολής και ξέρομεν ότι θα ληφθούν μετά μεγίστης ικανοποιήσεως.
Ελάβομεν μερικάς ειδήσεις ευχαριστίους και συγχαρητηρίους από τον κ.EDDIE αι οποίαι θα δοθούν εις υμάς κατά την επιστροφήν απ’ εκεί του Θέμι*.
SQUIB MAJOR – TARMAC CAPTAIN’

Απήντησα εις αυτούς, ότι το μόνο που ζητώ είναι να μου στείλουν αμέσως πυρομαχικά, διότι τα ιδικά μας τείνουν να εξαντληθούν.»

 

 

*«Ο Ταγ/χης Θέμις είχε σπεύσει από της προηγουμένης προς συνάντησιν του ταξιάρχου Έντυ με έκκλησίν μου όπως σταλή έστω και εν αεροπλάνον να καταστρέψη ολοσχερώς την ακινητούσαν φάλαγγα.»
Φωτογραφία ανάρτησης: Τσιγαρόχαρτο καπνοπαραγωγών

AgrinioStories