Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος: «Θα προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο…»

Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος: «Οι μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται στο μάτι του Κυκλώνα. Απαιτείται δυναμικό “ΠΑΡΩΝ” από ΟΛΕΣ και ΟΛΟΥΣ με σαφή προσανατολισμό. Όλα τα μέλη της Εμπορικής […]