Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 27 Ιουλίου…

Καλεντάρι της 27ης Ιουλίου:
(Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας)

1957: «Και νέον έγκλημα»

27 Ιουλίου 1957

Στο χωριό Κωνωπίνα του Ξηρομέρου ο Δημ. Μασαλής, ετών 58, «πατήρ 7 τέκνων, καιροφυλακτών εφόνευσε πυροβολήσας διά περιστρόφου τον Δημήτριον Ματζούτσον, ετών 32, μετά του οποίου είχεν οικογενειακάς διαφοράς. Ο δράστης μετά την πράξιν του διέφυγεν εις δασώδη περιοχήν του χωριού. Εις καταδίωξίν του εξήλθον αποσπάσματα χωροφυλακής». Το έγκλημα έγινε σε κεντρικό σημείο του χωρίου και ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία το θύμα έπινε νερό από την κεντρική βρύση. Ο Μασαλής έκανε το έγκλημα για εκδίκηση επειδή ο αδερφός του θύματος Γ. Ματζούτσος την προηγούμενη νύχτα έκλεψε την κόρη του δράστη και έφυγε για τη Βόνιτσα. (ΕΜΠΡΟΣ 27/7/1957)

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Πλατεία Κωνωπίνας

AgrinioStories