Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 1 Δεκεμβρίου

Καλεντάρι της 1ης Δεκεμβρίου:
Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας

1901: Οι ΣΒΔΕ ζητούν δάνειο 3.000.000 δρχ
1924: Νεκρός μοναχός στο μοναστήρι της Δερβέγκιστας
1956: Πίστωση 210.000.000 δραχμές
για αγορά καπνών εσωτερικής κατανάλωσης

1 Δεκεμβρίου 1901

Η «Εταιρεία Σιδηροδρόμων Βορειοδυτικής Ελλάδας» δήλωσε στην Κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να υλοποιήσει το έργο της επέκτασης της σιδηροδρομικής γραμμής ως τον Καρβασαρά (Αμφιλοχία), «λόγω ανεπάρκειας των κεφαλα

ίων της». Ταυτόχρονα η εταιρεία υπέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών τον ετήσιο απολογισμό της αποδεικνύοντας την αλήθεια του ισχυρισμού της. Δήλωσε επίσης, ότι είναι πρόθυμη να πραγματοποιήσει την παραπάνω επέκταση εάν βοηθηθεί από την Κυβέρνηση με τον ίδιο τρόπο που βοηθήθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση Θεοτόκη η εταιρεία «Πελοποννησιακοί Σιδηρόδρομοι» με την παραχώρηση ενός δανείου 3.000.000 δρχ. «Η κυβέρνησις», αναφέρει η εφημερίδα ΣΚΡΙΠ, «μελετά ήδη τας ανωτέρω προτάσεις της εταιρείας, δεν εγνώσθη όμως εισέτι ποία θα είνε η απόφασίς της επ’ αυτών». (ΣΚΡΙΠ, φύλ. 1/12/1901 Σελ. 3)

Δεκεμβρίου 1924

Νεκρός στο κελί του κοντά χωριό Δερβέγκιστα βρέθηκε ο μοναχός της Μονής του Αγίου Ιωάννη Φιλάρετος Καραγεώργος. (ΕΜΠΡΟΣ, φύλ. 1/12/1924 Σελ. 2)

1 Δεκεμβρίου 1956

Διατέθηκε πίστωση 210.000.000 δραχμές για την αγορά από τις καπνοβιομηχανίες καπνών εσωτερικής κατανάλωσης συνολικής ποσότητας 7.000.000 οκάδων. Το υπουργείο Εμπορίου. Ήδη όπως αναφέρει το Εμπρός εκείνης της ημέρας με την υπόσχεση της 15νθημέρου προθεσμίας που έδωσε στις καπνοβιομηχανίες ζητάει αυτές να προβούν στην αγορά 1.000.000 οκάδων καπνού από τις οποίες απαραίτητα οι 350.000 θα έπρεπε να είναι από την Αιτωλοακαρνανία.

Με την ευκαιρία επαναλήφθηκε η δήλωση από αρμόδια πηγή ότι στην περίπτωση κατά την οποία αν οι καπνοβιομηχανίες μέσα σε δεκαπέντε μέρες δεν κάνουν χρήση της πίστωσης και προβούν σε αγορές καπνών εσωτερικής κατανάλωσης και ιδιαίτερα της περιφέρειας του Αγρινίου η μεν πίστωση θα ακυρωθεί η δε συγκέντρωση των καπνών θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό του κράτους. (ΕΜΠΡΟΣ, φύλ. 1/12/1956 Σελ. 16)

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Σταθμός του τρένου στο Αγρίνιο

Διαβάστε όλες τις ημερομηνίες
στο ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ του «ΑΡΧΕΙΟΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
κάνοντας clik πάνω στον σύνδεσμο που ακολουθεί

AgrinioStories