Αγρίνιο – Διαβούλευση για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Έναρξη διαβούλευσης
για τη Στρατηγική Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου

Ο Δήμος Αγρινίου ολοκλήρωσε την α’ φάση του έργου επικαιροποίησηςτης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Αποτέλεσμα είναι το «Σχέδιο επικαιροποιημένης Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου», το οποίο τίθεται σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση.

Στο πλαίσιο της συνδιαμόρφωσηςγια τη νέα  Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2021–2027, ο Δήμος Αγρινίου προσκαλεί  όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς να συμμετέχουνμε την υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων.

Από σήμερα μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου 2023 μπορείτε να συμμετέχετε με τους εξής τρόπους:

  • Μέσω email στοbaa.agrinio@gmail.com
  • Μέσω της πλατφόρμας διαβούλευσης του Δήμου για το έργο,όπου έχει αναρτηθεί το «Σχέδιο επικαιροποιημένης Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου»:http://baa-agrinio.gr/

Το τελικό σχέδιο της επικαιροποιημένης Στρατηγικής ΒΑΑ Αγρινίου θα συνταχθεί από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια, επισημάνσεις και προτάσεις των πολιτών και φορέων, όπως αυτά θα υποβληθούν κατά τη φάση της διαβούλευσης.

Η διαδικασία της διαβούλευσης δύναται να παραταθεί, στην περίπτωση που παραταθεί η προθεσμία υποβολής του οριστικού σχεδίου επικαιροποιημένης Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου, η οποία επί του παρόντος έχει οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Το έργο επικαιροποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-20» (Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», Κωδικός ΟΠΣ: 5201206).

Για το Δήμο Αγρινίου αποτελεί προτεραιότητα η συμμετοχή των πολιτών και φορέων στο σχηματισμό και την υλοποίηση του αναπτυξιακού οράματος της περιοχής για τα επόμενα χρόνια.

 

 


AgrinioStories