Έναρξη διαβούλευσης για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου Ο Δήμος Αγρινίου ολοκλήρωσε την α’ φάση του έργου επικαιροποίησηςτης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. […]