Ξηρόμερο – Διπλή συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ξηρομέρου,
Μπαμπούρης Κωνσταντίνος,
κ
αλεί σε μία Τακτική  και μία ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του οργάνου

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024, στις 7:30 το απόγευμα, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Πρόσκληση του Διεθνούς μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού “Healthy Seas” για την υλοποίηση δράσεων χαρτογράφησης και καθαρισμού της θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης από τις εγκαταλελειμμένες υδατοκαλλιέργειες (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).
 2. Καθορισμός αμοιβής νομικού για εκκρεμούσα αίτηση αναίρεσης επί υποθέσεως της πρώην κοινότητας Καραϊσκάκη κατά του Ελληνικού Δημοσίου (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).
 3. Καθορισμός αμοιβής νομικού για την κατάθεση δικογράφου πρόσθετων λόγων ακύρωσης στην υπόθεση κατά του Π.Δ. των Εχινάδων, όπως και στην υπόθεση μετεγκατάστασης στη θέση με εσφαλμένο προσδιορισμό “ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΑ” (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).
 4. Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γερόλυμος Σωτήριος).
 5. Έγκριση εκ νέου της συστατικής πράξης του “Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.)” (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γερόλυμος Σωτήριος)
 6. Ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής της παρ. 2, του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γερόλυμος Σωτήριος).
 7. Ορισμός ειδικής επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 41087/2017 (Φ.Ε.Κ. 4249/τεύχος Β/ 05-12-2017) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μάντζαρης Ελευθέριος).
 8. Συγκρότηση Δημοτικής επιτροπής Ισότητας (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).
 9. Κατανομή Α’ Δόσης έτους 2024 στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος).
 10. Παραχώρηση δημοτικού χώρου για την εγκατάσταση εργοταξίου στην δημοτική κοινότητα Μύτικα (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πολύζος Βασίλειος).
 11. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια δημοπρασίας για τα ελαιόδεντρα που υπάρχουν εντός οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού στη Δημοτική Ενότητα Αλυζίας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γερόλυμος Σωτήριος).
 12. Διατύπωση γνώμης περί χορήγησης εργοταξιακής παροχής ύδρευσης σε Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης 20/150kV στο χώρο των Α.Π.Ε. ιδιοκτησίας της “Ενεργειακής Κοινότητας ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ.” εκτός οικισμού της Τ.Κ. Φυτειών επί της επαρχιακής οδού Φυτειών – Μύτικα (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μακρής Σωτήριος).

Εκτός από τη συνεδρίαση η οποία πραγματοποιείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα με αντικείμενο τις τρέχουσες υποθέσεις του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε δύο (2) μήνες σε ειδική δημόσια συνεδρίαση κατά την οποία η Δημοτική Αρχή λογοδοτεί για το έργο και τη δράση της.

Σε εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, καλεί επίσης τον Δήμαρχο Ξηρομέρου, τους Δημοτικούς Συμβούλους Ξηρομέρου και τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Ξηρομέρου, στις 26 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 06:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου, όπου θα πραγματοποιηθεί Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας (Δια ζώσης) της Δημοτικής Αρχής για το 1ο δίμηνο του 2024.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που το επιθυμούν, μπορούν να θέσουν θέμα προς συζήτηση έως και την 22η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 03:00 μ.μ στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο e-mail: panoreapantazi@yahoo.gr).

Στην περίπτωση που απαιτηθεί, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 01:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, από την οποία θα προκύψουν τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη.

 

 

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click στο Posted in Αιτωλ/νία