Δήμος Ξηρομέρου – Ανανέωση δελτίων κατοχής όπλων

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ξηρομέρου
καλεί τους κατόχους κυνηγετικών όπλων ή τους κληρονομούς τους,
να προβούν σε ανανέωση ή μεταβίβαση του δελτίου κατοχής.
  • Ανακοίνωση Δήμου Ξηρομέρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων και οι κληρονόμοι τέτοιων όπλων, που δεν έχουν προβεί σε ανανέωση ή μεταβίβαση του δελτίου κατοχής, όπως ΑΜΕΣΑ με προσωπική τους ευθύνη ενδιαφερθούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσερχόμενοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ). Ξηρομέρου, εάν η κατοικία τους υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα τού Α.Τ. Ξηρομέρου, διαφορετικά στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας τους.

Όσοι κάτοχοι τέτοιων όπλων δεν προβούν στην ανανέωση ή μεταβίβαση θα έχουν τις ανάλογες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2168/1993 “Περί όπλων”, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1, άρθρο 6 του Ν. 4678/2020, με ισχύ την 20 Μαρτίου 2020.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • 1.) Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας Ψυχίατρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας τού ενδιαφερόμενου,
  • 2.) Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, από το οποίο να προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταληλλότητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο, (τα ως άνω πιστοποιητικά παραδίδονται από τούς ιατρούς, στο πρόσωπο πού ζήτησε την εξέταση του εντός σφραγισμένων φακέλων),
  • 3.) Ηλεκτρονικό παράβολο: 10,20 € (κωδικός 6193),
  • 4.) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες,
  • 5.) Προσκόμιση: α.) παλαιάς άδειας κατοχής και β.) κυνηγετικού όπλου.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ


AgrinioStories