Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 20 Φεβρουαρίου

Καλεντάρι της 20ης Φεβρουαρίου:
Έρευνα - Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας

1947: Αρχίζει η επισκευή του αεροδρομίου Αγρινίου

20 Φεβρουαρίου 1947

Αρχίζει η επισκευή του αεροδρομίου Αγρινίου

Στις 20 Φεβρουαρίου 1947 ο ανταποκριτής στο Αγρίνιο της εφημερίδας «Εμπρός» αναφέρει σε μονόστηλο με τίτλο «Ήρχισεν η επισκευή του Αεροδρομίου Αγρινίου», τα εξής: «Καθ’ α αρμοδίως πληροφορούμεθα  εντός των ημερών αρχίζουν εργασίαι επισκευής του αεροδρομίου Αγρινίου, εγκριθείσης προς τούτο, υπό του υπουργείου Αεροπορίας πιστώσεως 119.000.000 δρχ. Προς τούτο αφίκετο σήμερον ενταύθα ο Αντισμήναρχος κ. Θ. Παπαναστασίου, όπως επιληφθή αυτοπροσώπως της εποπτείας των εργασιών. Ελπίζεται ότι καιρού επιτρέποντος, θα έχουν περατωθεί τα έργα εντός του Μαρτίου, ώστε να αρχίση αμέσως η αεροπορική επικοινωνία Αθηνών – Αγρινίου».

 

 

Διαβάστε όλα τις αναρτήσεις για το αεροδρόμιο
στο link που ακολουθεί:

Αεροδρόμιο Αγρινίου

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Χάρτης των πρώτων αεροπορικών δρομολογίων της χώρας
Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click πάνω στην κάρτα που ακολουθεί
ή στο Posted in Ημερολόγιο Αγρινίου