ΠΕ Αιτωλ/νίας – 9,6 εκατ ευρώ για αντιπλημμυρικά

Σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα
ύψους  9,6 εκατ ευρώ στην ΠΕ Αιτωλ/νίας
με παρεμβάσεις σε πάνω από 85 σημεία

Νέα, σημαντική αντιπλημμυρική παρέμβαση ύψους 9,6 εκατ ευρώ στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας  ξεκινά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης σήμερα Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023 προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμοί ρεμάτων Αιτωλοακαρνανίας» που περιλαμβάνει σημειακές παρεμβάσεις σε πάνω 85 θέσεις για την προστασία από πλημμυρικά  φαινόμενα.

Ειδικότερα, προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες για την συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων και  τον καθαρισμό των κυριότερων υδατορεμάτων που απορρέουν στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με σκοπό την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρόχθιων περιοχών τους.

Στο πλαίσιο της σύμβασης θα διενεργούνται τακτικές επιθεωρήσεις για τον εντοπισμό και την καταγραφή τυχόν φθορών και βλαβών που ενέχουν επικείμενους κινδύνους για τους χρήστες, προκειμένου να δρομολογείται η άμεση αποκατάσταση τους. Προβλέπονται εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής στη πρότερη μορφή τους κατεστραμμένων τεχνικών έργων,  εργασίες καθαρισμού της κοίτης των υδατορεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, απορρίμματα και μπάζα προκειμένου να διευκολύνεται η υδραυλική λειτουργία των υδατορεμάτων, αλλά και εργασίες προστασίας κοίτης ρεμάτων και πρανών με λιθορριπές με λίθους κατάλληλης διαβάθμισης.

«Εξασφαλίζουμε συντήρηση και αποκατάσταση στα ποτάμια της Αιτωλοακαρνανίας για τα επόμενα τρία χρόνια. Συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε και να κατασκευάζουμε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και πρόληψης, παρεμβαίνοντας παντού όπου υπάρχει ανάγκη.  Στόχος μας να δρομολογούμε και να υλοποιούμε χρήσιμα έργα για την προστασία των ανθρώπινων ζωών, των περιουσιών και βέβαια του φυσικού περιβάλλοντος» δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

 


AgrinioStories