Παν. Πατρών: Καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες

Υποβολή προτάσεων για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες
που θα χρηματοδοτηθούν,  έως 28.02.2022

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες  για το  Ευρωπαϊκό έργο Intecmed ENI CBC Med. Στόχος του συγκεκριμένου έργου  είναι ο εντοπισμός και η επιλογή 48 επίδοξων επιχειρηματιών (12 ανά συμμετέχουσα χώρα), οι οποίοι θα προτείνουν  μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα που θα αναπτυχθεί και θα βελτιστοποιηθεί με την υποστήριξη του έργου INTECMED.

Οι τρεις  (3) πλέον καινοτόμες ιδέες θα λάβουν  χρηματική ενίσχυση  ως ακολούθως :1η θέση: 30.000€, 2η θέση: 20.000€, 3η θέση: 10.000€) για το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της επιχείρησής τους και υλοποίησης της ιδέας τους. Δικαιούχοι θα είναι : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι υποβολές  προτάσεων θα γίνονται  έως  και  τις 28.02.2022Το Επιμελητήριο Αχαΐας είναι ο Επικεφαλής εταίρος του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENI CBC Med Programme. Περισσότερα στοιχεία για την Πρόσκληση & Οδηγίες υποβολής θα βρείτε στο site του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

 


AgrinioStories