Ναύπακτος – «Ὄνειρα» του Ἀκίρα Κουροσάβα

Ναύπακτος – Ταινίες πού ἀφοροῦν
σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
στό Πνευματικό Κέντρο τῆς  Μητρόπολης,

Τίς ταινίες αὐτές θά μποροῦσαν νά παρακολουθήσουν
καί οἱ καθηγητές τῶν μαθητῶν

Τήν Τετάρτη 17 Ἰανουαρίου θά προβληθῆ ἡ ταινία
«Ὄνειρα», 1990 τοῦ Ἰάπωνα σκηνοθέτη Ἀκίρα Κουροσάβα.

 

Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου
Μέριμνα γιά τούς ἐφήβους μαθητές τῶν Λυκείων τῆς Πόλεώς

 

Πρόκειται γιά μικρές αὐτοτελεῖς ἱστορίες, ἡ κάθε μία μέ τό δικό της θέμα, πλοκή καί ροή, βγαλμένες μέσα ἀπό τά προσωπικά του ὁράματα. Ἄν καί μοιάζουν ἀσύνδετες μεταξύ τους, τό νόημα πού θέλουν νά δώσουν εἶναι συνεχές καί ἔτσι ξεκινώντας τό πρῶτο ὄνειρο μέ τό παιδί, καταλήγει στό τελευταῖο μέ τόν σοφό ὑπερήλικα. Σέ ἕνα παιδί ἀπαγορεύεται νά βγῆ στό δάσος, ἕνα ἄλλο κλαίει γιά ἕνα χαμένο ροδακινόκηπο, ἕνας ἀξιωματικός ξανασυναντᾶ τούς νεκρούς στρατιῶτες του, ἕνας πίνακας τοῦ Βάν Γκόνγκ, ἡ πυρηνική καταστροφή καί ἕνα χωριό ἀνέγγυχτο ἀπό τόν χρόνο.

Πέρα ἀπό τίς μαγευτικές εἰκόνες τῆς ταινίας, τό νόημα κρύβεται στίς μεγάλες διδαχές. Ὁ Κουροσάβα, σύμφωνα μέ τά λεγόμενά του, ἤθελε νά μιλήση γιά τήν ἁρμονία καί τήν φύση, τήν ἀπληστία τῆς ὕλης, τόν πόλεμο, τά ἀνθρώπινα ὅρια καί τήν μνήμη. Οἱ ἀποσπασματικές, λοιπόν, ἱστορίες, ἐντάσσονται τελικά σέ ἕνα κοινό σύμπαν ἰδεῶν, μέ βάθος καί οὐσία.

Ἡ πρώτη προβολή θά γίνη τήν Τετάρτη 17 Ἰανουαρίου καί ὥρα 7 μ.μ. στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Παρακαλοῦνται νά παρακολουθήσουν τήν προβολή αὐτήν οἱ μαθητές τῶν Λυκείων, καί στό τέλος μπορεῖ νά γίνη σχετικός διάλογος.

Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη.

 

ΔΔιαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click στο Posted in Αιτωλοακαρνανία