Ναύπακτος – Ταινίες πού ἀφοροῦν σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς  Μητρόπολης, Τίς ταινίες αὐτές θά μποροῦσαν νά παρακολουθήσουν καί οἱ καθηγητές τῶν μαθητῶν […]