Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 13ῃ Ιουνίου…

Καλεντάρι της 13ης Ιουνίου:
(Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας)

1903: Μέγα ξενοδοχείον ύπνου το «Αγρίνιον»
1904: Αίτημα για συστηματική
και ασφαλή καταδίωξη των λαθρεμπόρων

13 Ιουνίου 1903

 

Εις το αρτίως εν Αγρινίω συστηθέν μέγα ξενοδοχείον του ύπνου το «Αγρίνιον» το κείμενον ακριβώς παρά την μεγάλην πλατείαν, ευρίσκουσιν οι ταξειδεύοντες μεγάλην καθαριότητα και περιποίησιν. Ιδρυταί του ανωτέρω ξενοδοχείου είνε οι αδελφοί Αλεξανδρόπουλοι, οίτινες μεγάλως φημίζονται δια την φιλοκαλίαν των, μη φεισθέντες δε δαπανών και κόπων μετέβαλον το ξενοδοχείον τούτο εις αληθές στόλισμα της πόλεως του Αγρινίου.
Διευθυντής του ανωτέρω ξενοδοχείου είνε ο εξακουστός διά την περιποίησιν προς τους πελάτας του κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
Πας επισκεπτόμενος έστω και άπαξ το ξενοδοχείον τούτο πραγματικώς θέλει μείνει κατενθουσιασμένος. (ΣΚΡΙΠ 13.6.1903)

 

 

13 Ιουνίου 1904

 

Ο διευθυντής του καπνοκοπτηρίου Αγρινίου με έγγραφό του προς το υπουργείο οικονομικών ζητάει ενίσχυση της υπηρεσίας με ευζώνους για τη συστηματική και ασφαλή καταδίωξη των λαθρεμπόρων. (ΣΚΡΙΠ 13.6.1904)

 

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Πλατεία Μπέλλου


AgrinioStories