Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 12ῃ Ιουνίου

Αγρινιώτικο καλαντάρι Ιουνίου

12 Ιουνίου 1902

Καταγγελία Μπαϊμπά στον Φωκίωνα Νέγρη

Ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Μπαϊμπάς (1899 – 1907) κατήγγειλε στον υπουργό Οικονομικών της 2ης Κυβέρνησης του Αλέξανδρου Ζαΐμη (1901 – 1902) Φωκίωνα Νέγρη, ότι κάποιοι αστυνόμοι, αφού πρώτα συνεννοήθηκαν με τους εφόρους να αρνηθούν να δεχθούν εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας των ζώων, «συντάσσουν πρωτόκολλα κατά των χωρικών τους οποίους παραπέμπουν εις το Πταισματοδικείον». Με αυτό τον τρόπο οι καταγγελλόμενοι αναγκάζονται να πληρώνουν οκταπλό τέλος, «εκ του οποίου το διπλό λαμβάνει το κράτος (όπως ορίζει ο νόμος) το δε εξαπλούν οι συντάσσοντες τα πρωτόκολλα αστυνομικοί». Αμέσως μετά την καταγγελία του Δημάρχου, ο Νέγρης έδωσε διαταγή στον έφορο Αγρινίου να δεχθεί και εκπρόθεσμες δηλώσεις από 300 Αγρινιώτες, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί στο Πταισματοδικείο. Η εφημερίδα που καταγράφει το γεγονός, σημειώνει ότι: «Δίκαιον είναι ο κ. Νέγρης τοιαύτην διαταγήν να δώση και προς πάντας τους εφόρους του κράτους». (Εμπρός 12/6/1902)

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Δημήτρης Μπαϊμπάς
Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας