ΚΟΙΠΑ 11/7 – Παράταση εγγραφής νηπίων και βρεφών στην Ε.Ε.Τ.Α.Α 

Μέχρι την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023,
η παράλληλη αίτηση και στην ιστοσελίδα  της  Ε.Ε.Τ.Α.Α
για εγγραφή των νηπίων και βρεφών
στους Δ.Π.Β.Σ του Δήμου Αγρινίου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ΚΟΙ.Π.Α του Δήμου Αγρινίου» ενημερώνει τους γονείς που ενδιαφέρονται για εγγραφή  των νηπίων και βρεφών στους Δ.Π.Β.Σ του Δήμου Αγρινίου ότι  η προθεσμία εγγραφής παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023.

Ενημερώνουμε  τους  ενδιαφερόμενους  ότι,   μέχρι  την Τρίτη  11  Ιουλίου  2023,  μπορούν  να  υποβάλλουν  παράλληλα  αίτηση  και  στην  ιστοσελίδα  της  Ε.Ε.Τ.Α.Α  για  χορήγηση  voucher.

 


AgrinioStories