Καθαρισμός Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών

«Καθαρισμός Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού

 Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέωναναφέρει ότι οι χώροι ανεξέλεγκτης απόθεσης στερεών αποβλήτωνκαι αδρανών υλικώνεντός του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικούσυνιστούν εν δυνάμει μολυσματικές εστίες, με κίνδυνό μετάδοσης ασθενειών σε ανθρώπους αλλά και σε προστατευόμενα είδη. Αποτελούν επίσης, ρυπαντικές εστίες στις οποίες παρεισφρέουν τρωκτικά με μεγάλο κίνδυνο καταστροφής φωλεών αναπαραγωγής και διαβίωσης σημαντικών ειδών πανίδας.

Η ύπαρξη τους είναι αποτρεπτικός παράγοντας τόσο για τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων που επιθυμεί να προωθήσει ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου -Ακαρνανικών Ορέων για την προστασία των ειδών και οικοτόπων, την προώθηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των χρηστών για την αξία και τα οφέλη των σπάνιων οικοσυστημάτων της περιοχήςαλλά  και για την προσπάθεια προώθησης του οικοτουρισμού στο Εθνικό Πάρκο.

Με γνώμονα τα παραπάνω, ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων προέβη, στα τέλη Αυγούστου του 2021, σε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού».

 

 

 

Στόχος της Δράσης ήταν ναπροσδοθεί σε 11 περιοχές του Εθνικού Πάρκουη φυσιολογική τους μορφολογία, η βελτίωση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων αυτών αλλά και η προστασία των ειδών πανίδας που διαβιούν σε αυτές (βλέπε χάρτη παρέμβασης).Κατά την συνήθη επόπτευση αλλά και μετά από καταγγελίες και διενέργεια αυτοψιών από το προσωπικό του Φορέαείχαν εντοπιστεί23 θέσεις ανεξέλεγκτης απόθεσης σύμμεικτων υλικών οι οποίες να χρήζουν επεμβάσεων. Το συνολικό βάρος των στερεών υλικών στις θέσεις αυτές είχε εκτιμηθεί στους 1300 τόνους.

Η απόληψη των υλικών πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021με χρήση εξωτερικών μηχανημάτων και την βοήθεια εργατικού προσωπικού. Συνολικά παραδόθηκαν από τον ανάδοχο περί τους 1300 τόνοιστιςεγκαταστάσεις της ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Ανακύκλωση Αδρανών Υλικών ΑΕΚΚ).

 

 

 

 

Αναλυτικά από κάθε περιοχή  συλλέχθηκαν: 150 τόνοι σε 3 σημεία στην περιοχή τηςΠλώσταινας 165 τόνοι σε 4 σημεία πίσω από τη μαρίνα του Μεσολογγίου, 60 τόνοι σε 2 σημεία στο δασάκι της Κλείσοβας, 75 τόνοι σε 3 σημεία προς το ΤΕΙ Μεσολογγίου,  40 τόνοι σε 2 σημεία προς την περιοχή της Βαμβακούλας, 350 τόνοι σε 3 σημεία στον Εύηνο, 150 τόνοι σε 2 σημεία στο Βάλτο Φοινικιάς, 15 τόνοι στην περιοχή της Αστροβίτσας, 200 τόνοι  στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, 30 τόνοι στη Κλεισούρα  και 45 τόνοι στη θέση «Ερμίτσα». (βλέπε φωτογραφίες)

Το έργο του καθαρισμού του Εθνικού Πάρκου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη)» και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους.

Ο Φορέας Διαχείρισης θα παρουσιάσει τη δράση καθαρισμού το επόμενο διάστημα.

Όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην ποιότητα της ζωής μας. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό.

Όλοι μαζί μπορούμε!!!

 


AgrinioStories