Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 10 Αυγούστου…

Καλεντάρι της 10ης Αυγούστου:
(Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας)

1933: Μόνιμες φρουρές με φυλάκια σε όλα τα καπνομάγαζα
1944: Συνεκροτήθη αξιόμαχον τμήμα στο Δοκίμι,
υπό Διοίκησιν Τάγματος Ασφαλείας
1978: «Σε κινητοποίηση όλες οι τάξεις» στην Καβάλα
για τα Πετροχημικά

10 Αυγούστου 1933

Η τρομοκρατία που ξεκίνησε την 1η Αυγούστου στο Αγρίνιο συνεχίζεται εντατική. Μόνιμες φρουρές με φυλάκια έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα καπνομάγαζα. Οι καπνέμποροι αφαιρούν τις πόρτες κάθε πρωί. Και όλα αυτά για να πνίξουν τη διάθεση των Καπνεργατών να παλέψουν για το ψωμί τους. Επιτροπή της Καπνεργατικής Ένωσης πήγε στο Μεσολόγγι και υπέβαλε υπόμνημα στο Νομάρχη για την επέκταση της συμφωνίας Καβάλας και για την κατάπαυση της τρομοκρατίας. (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 10/8/1933)

 

10 Αυγούστου 1944

«Είς το χωρίον Δοκίμι, λόγω της διαρκώς αυξανομένης εκρύθμου καταστάσεως “εκ των γεγονότων του ταξικού αγώνος φερ’ ειπείν”, τη αιτήσει των κατοίκων του χωρίου τούτου εξοπλισθέντες άπαντες, συνεκροτήθη έν ισχυρόν και αξιόμαχον οργανικόν τμήμα, υπό Διοίκησιν στελεχών του Τάγματος. Τούτο απετέλεσαν το Ν.Δ. στήριγμα της αμυντικής διατάξεως της πόλεως Αγρινίου και ως εκ της εδαφικής του τοποθεσίας δεσπόζοντος προς τον κάμπον της πόλεως, διαρκώς παρηνοχλείτο από επιθέσεις ανταρτών, οίτινες πάντοτε απεκρούοντο σθεναρώς υπό των ημετέρων μέχρι τέλους της διαλύσεως του Τάγματος.» [Γεωργίου Τολιόπουλου, «Περί της ιστορίας του Τάγματος Ασφαλείας Αγρινίου από της 21ης Φεβρουαρίου 1944, ότε συνεκροτήθη, μέχρι της 14ης Σεπτεμβρίου 1944, ότε διελύθη» (Αρχείο Αγρινίου, Τεύχος 2, σελ 30)]

 

10 Αυγούστου 1978

«Σε κινητοποίηση όλες οι τάξεις» στην Καβάλα για την επιλογή της εγκατάστασης των Πετροχημικών στο Γαλατά της Αιτωλοακαρνανίας. Στην περιοχή μας αρχίζουν οι διεργασίες για τη συγκρότηση μετώπου κατά τις επένδυσης. Σ΄αυτές συμμετέχουν πρόσωπα και της τοπικής Αγρινιώτικης κοινωνίας. Ανήσυχοι οι κάτοικοι του Γαλατά.

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Καπνεργατική συγκέντρωση διαμαρτυρίας ανάμεσα στις δυο καπναποθήκες του Παπαστράτου στο Σιντριβάν

AgrinioStories