Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 3 Απριλίου

Αγρινιώτικο καλαντάρι Απριλίου

3 Απριλίου 1902

Δυσπραγία οφειλετών

«Εκτός της προς το υπουργείον των οικονομικών αιτήσεως των οι προς το δημόσιον οφείλεται Μεσολογγίου και Αγρινίου, δια της οποίας, ως εγράψαμεν προ ημερών επιζητούν αναβολή της πληρωμής των χρεών των,  ομοίαν αίτησιν υπέβαλαν και προς την Βουλήν χθες. Η οικονομική στενοχώρια εις ην περιήλθον ένεκεν επανειλημμένων θεομηνιών δεν τοις επιτρέπει όχι μόνο την απότισιν των προς το δημόσιον υποχρεώσεών των, αλλά ουδέ τα πενιχρότερα μέσα της συντηρήσεως εαυτών και των οικογενειών των», αναφέρει το ΣΚΡΙΠ της 3/4/1902

 

3 Απριλίου 1927

Αίτημα απαλλοτρίωσης
των εκκλησιαστικών κτημάτων Αγρινίου

Επιτροπή ακτημόνων του Αγρινίου αποτελούμενη από τον Επ. Σταρακά, Μ Παπαδόπουλο, και Μπόνα μαζί με το βουλευτή του Ενιαίου Μετώπου Εργατών Αγροτών και Προσφύγων Αθανάσιο Σινόκα επισκέφθηκαν τον Υπουργό της Γεωργίας και ζήτησαν την απαλλοτρίωση των εκκλησιαστικών κτημάτων Αγρινίου για την ανέγερση συνοικισμού. (Ριζοσπάστης, 3/4/27)
Να πούμε στο σημείο αυτό, ότι ο Αθανάσιος Σινόκας γεννήθηκε το 1893 στο νομό Δράμας και ήταν καπνοπαραγωγός. Ασχολήθηκε με το καπνεργατικό συνδικαλισμό και έγινε πρόεδρος του συνεταιρισμού καπνοπαραγωγών του νομού Δράμας. Παράλληλα, εντάχθηκε στο ΣΕΚΕ και αργότερα στο ΚΚΕ.
Στις εκλογές του Νοεμβρίου 1926, τις πρώτες που έγιναν μετά την ανατροπή της δικτατορίας του Πάγκαλου, εξελέγη βουλευτής Ροδόπης με το Ενιαίο Μέτωπο Εργατών Αγροτών και Προσφύγων, που ήταν εκλογικός συνασπισμός με κορμό το ΚΚΕ. Στην εσωκομματική πάλη που ακολούθησε μετά το 3ο Τακτικό Συνέδριο του ΚΚΕ τον Μάρτιο του 1927, τάχθηκε με την πλευρά των λεγόμενων Λικβινταριστών του Παντελή Πουλιόπουλου.
Το 1928 διεγράφη από το ΚΚΕ μαζί με πολλά ακόμη μέλη του κόμματος ως Λικβινταριστής. Μετά τη διαγραφή του εργαζόταν ως διευθυντής του πρακτορείου σιγαρέττων Παπαστράτου στη Δράμα.
Την περίοδο της κατοχής έγινε μέλος του ΕΑΜ, αποκατέστησε τις σχέσεις του με το ΚΚΕ και ανέπτυξε αντιστασιακή δράση. Την περίοδο της βουλγαρικής κατοχής στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι Βούλγαροι συνέλαβαν στη Δράμα και εκτέλεσαν δύο αδελφούς του που είχαν αντιστασιακή δράση.

 

3 Απριλίου 1950

«Διαμαρτυρόμεθα εντόνως»,
για «επαχθείς και αυθαιρέτους κατατάξεις»

Ζητώντας να φορολογηθούν δίκαια, οκτώ πρόεδροι συνδικαλιστικών φορέων της περιοχής έστειλαν τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης Σοφοκλή Βενιζέλο, τον Αντιπρόεδρο, τον Yπουργό Οικονομικών και τους δύο Αιτωλοακαρνάνες υπουργούς, τον Παιδείας Γιώργο Αθανασιάδη – Νόβα και τον Εσωτερικών Παυσανία Κατσώτα, με το οποίο διαμαρτύρονταν για «επαχθείς και αυθαιρέτους κατατάξεις» του οικονομικού εφόρου της περιοχής, που δεν στηρίζονταν στην πραγματικότητα. Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

«Διαμαρτυρόμεθα εντόνως διά επαχθείς και αυθαιρέτους καθ’ ο μη στηριζομένας πραγματικότητα κατατάξεις οικονομικού εφόρου καθαράς προσόδου τετάρτης κατηγορίας ανελθούσης μέχρι εικοσαπλασίου καταβαλλομένου πρότερον φόρου καθώς και δι’ αδικαιολογήτως υψηλόν καθορισμόν ποσοστών καθαρών κερδών.

Ζητούμεν:

  • Πρώτον. Νέαι κατατάξεις ισχύσουν από 1ης Ιουλίου 1950.
  • Δεύτερον. Κατατάξεις ενεργήση φορολογική επιτροπή με συμμετοχή φορολογουμένων τάξεων.
  • Τρίτον. Μειωθή ποσοστόν καθαρών κερδών και κατοχυρωθή τούτο δεόντως προς αποφυγήν υπερβασιών.
  • Τέταρτον. Γίνη σύστασις εις οικονομικούς εφόρους ίνα κρίνουν μετά προσοχής και βάση πραγματικών δεδομένων ποσών κύκλου εργασιών και υπερβάλλοντα ποσοστά καθαρών κερδών.
  • Πέμπτον. Διαταχθή αναστολή ενεργείας νέων κατατάξεων και εκδικάσεως ενστάσεων μέχρις εκδηλώσεως αποφάσεων κυβερνήσεως.

Ελπίζομεν κυβέρνησις επιδείξη ενδιαφέρον και αποδεχθή δίκαια αιτήματά μας, αποβλέποντα ουχί αποφυγήν φορολογίας, αλλά μόνο απονομήν φορολογικής δικαιοσύνης»[1].

Το τηλεγράφημα υπογράφουν ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθ. Παπαλέξης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου, Κώστας Ζώης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Ελαιών, Χρ. Κομπορόζος, ο Πρόεδρος του Καπνεμπορικού Συλλόγου, Κων. Χασουράκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Αποικιακών, Φώτης Στρανομίτης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Καπνού, Θωμάς Αντωνάτος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ελαιοτριβείων, Γεώργιος Τρίχας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Αλωνιστικών Συγκροτημάτων Πέτρ. Μαμπωνιώτης.

 

1.ΕΜΠΡΟΣ 4/4/1950
Φωτογραφία ανάρτησης: Πλατεία Μπέλου
Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας
Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click πάνω στην κάρτα που ακολουθεί
ή στο Posted in Ημερολόγιο Αγρινίου