Γεωργική έκθεση Δυτικής Ελλάδας – H σύσταση (vid)

Η «Γεωργική έκθεση Δυτικής Ελλάδας», με έδρα το Αγρίνιο,
συστήθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
με απόφαση του Νομάρχη Αιτωλ/νίας Βαγγέλη Γιαννακούλια
στις 14 Δεκέμβρη του 1983.

 Σκοπός του νομικού προσώπου κοπό τη διοργάνωση στην έδρα του γεωργικής έκθεσης «που θα αποβλέπει στην προβολή των συνεταιριστικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση του συνεταιριστικού πνεύματος, στην προβολή του παντός είδους μηχανημάτων με επίδειξη του τρόπου λειτουργίας αυτών, την παρουσίαση της προόδου που επιτελείται στον τομέα της εκμηχάνισης της γεωργίας και των γεωργικών βιομηχανιών, της εν γένει γεωργικής τεχνολογίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και την προβολή των μέχρι τώρα επιτευγμάτων στη γεωργία.

Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 115, τεύχος 2ο, στις 2 Μαρτίου του 1984, τις αντίστοιχες σελίδες του οποίου μπορείτε να δείτε στη συνέχεια:

 

 

 

Η Γεωργική Έκθεση Δυτικής Ελλάδας λειτουργούσε στο Αγρίνιο κάθε φθινόπωρο από το 1984 και για μία δεκαετία τουλάχιστο. Δείτε περισσότερα και ένα βίντεο ΕΔΩ.

 


AgrinioStories