Αιτωλ/νία – 680.080 ευρώ στα σχολεία του νομού

Ποσό ύψους 28 εκ. ευρώ κατανέμεται  σε όλους τους δήμους
για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους

Από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», κατανέμεται συνολικό ποσό ύψους 28.000.000,00 ευρώ σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας τα ποσά που κατανέμονται είναι:

 


AgrinioStories