Η «Γεωργική έκθεση Δυτικής Ελλάδας», με έδρα το Αγρίνιο, συστήθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με απόφαση του Νομάρχη Αιτωλ/νίας Βαγγέλη Γιαννακούλια στις 14 Δεκέμβρη […]