Έρχεται νέο νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια

Έρχεται νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ποιότητας,
της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία

Συναντήσεις με εκπροσώπους των των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ξεκίνησε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, με αντικείμενο την ενημέρωσή τους και την ανταλλαγή απόψεων επί του επικείμενου νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται παράλληλα και με συναντήσεις με πανεπιστημιακούς φορείς, όπως ενδεικτικά έχουν ήδη προηγηθεί τελευταία με τη Σύνοδο Πρυτάνεων και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ).

Πρόκειται για το τέταρτο κατά σειρά νομοσχέδιο της παρούσας Κυβέρνησης που αφορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο ποιοτικού, αυτόνομου, λειτουργικού, εξωστρεφούς Πανεπιστημίου, με πιο άμεση σύνδεση με την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Το νομοσχέδιο αποτελείται από τέσσερις άξονες:

  • α) Αναβάθμιση ποιότητας ΑΕΙ,
  • β) Ενίσχυση λειτουργικότητας ΑΕΙ,
  • γ) Προώθηση σύνδεσης ΑΕΙ με την κοινωνία και
  • δ) Εκσυγχρονισμός του ΔΟΑΤΑΠ.

Ειδικότερα, ο πρώτος άξονας που αφορά στην αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως:

  • κοινά/διπλά προπτυχιακά μεταξύ πανεπιστημιακών τμημάτων
  • εσωτερικό «Erasmus»
  • επαγγελματικά μεταπτυχιακά
  • ενίσχυση της πρακτικής άσκησης
  • βιομηχανικά διδακτορικά
  • πλαίσιο για την προσέλκυση επισκεπτών καθηγητών και ερευνητών από το εξωτερικό
  • σύγχρονο, αξιοκρατικό σύστημα εκλογής και εξέλιξης Καθηγητών.

Ο δεύτερος άξονας που αφορά στην ενίσχυση της λειτουργικότητας των ΑΕΙ στοχεύει στην αξιοποίηση θεσμικών εργαλείων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οργανωτικής λειτουργίας των ΑΕΙ, και περιλαμβάνει εκτός από Οργανισμό/Εσωτερικό Κανονισμό ενδεικτικά:

  • Πολυετές Στρατηγικό Σχέδιο και σύστημα στοχοθεσίας
  • Σχέδιο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
  • Σχέδιο Αειφορίας και Ανάπτυξης
  • Σχέδιο Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
  • την απελευθέρωση του πλαισίου διεξαγωγής έρευνας από γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες.

Ο τρίτος άξονας που αφορά στην προώθηση της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία αφορά στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ενδεικτικά μέσω θέσπισης πληρέστερου πλαισίου για:

  • start-ups φοιτητών/διδακτόρων/μεταδιδακτόρων (incubators/pre-incubators)
  • την παροχή υπηρεσιών από πανεπιστημιακά εργαστήρια προς πολίτες/φορείς
  • τη δυνατότητα οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων
  • θερινά / χειμερινά προγράμματα σπουδών και την υποστήριξη της διεθνοποίησης και της ανάπτυξης συνεργασιών.

Ο τέταρτος άξονας που αφορά στον εκσυγχρονισμό του ΔΟΑΤΑΠ θεσπίζει ένα ταχύ και ευέλικτο πλαίσιο για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων από πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 


AgrinioStories