25 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Το Πανεπιστήμιο φορέας ανάπτυξης

Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο υποφέρει από αγκυλώσεις και ιδεολογικές στρεβλώσεις δεκαετιών που το υποβαθμίζουν. του Βασίλη Φωτάκη* Τόνοι μελάνης έχουν χυθεί...