Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 12 Απριλίου

Αγρινιώτικο καλαντάρι Απριλίου

12 Απριλίου 1902

«Το Αγρίνιον ευρίσκεται εις αναστάτωσαν και θλίψιν μεγίστην»

Τη Μεγάλη Παρασκευή, 12 Απριλίου 1902, κατά την ώρα της περιφοράς των επιταφίων στο Αγρίνιο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία, σύμφωνα με όσα τηλεγραφήθηκαν, «αποτέφρωσεν ολόκληρον συνοικίαν της πόλεως».

Η φωτιά, σύμφωνα με το «Εμπρός», ξεκίνησε από ένα κτίριο, στο οποίο βρισκόταν το εμπορραφείο του Πέτρου Ράφτη και επεκτάθηκε με τη βοήθεια του ανέμου στις κατοικίες και τα καταστήματα που γειτνίαζαν με αυτό. Κάηκαν ολοσχερώς τα καταστήματα του Μεγαπάνου, του Καλετζόπουλου, το Κουρντίκη, του Παπαγιάννη και το σπίτι του Πουμενουρίδη. Οι ζημιές υπερέβαιναν το ένα εκατομμύριο. «Το Αγρίνιον ευρίσκεται εις αναστάτωσιν και θλίψιν μεγίστην», καταλήγει το δημοσίευμα. «Την ώρα εκείνην εγίνετο η εκφορά των επιταφίων, ους οι κάτοικοι εγκατέλειψαν σπεύσαντες εις την φοβεράν πυρκαϊάν. Το πυρ, ελλείψει μέσων εξηκολούθει ακόμη. Απειλούνται σοβαρώτερα»[1].

12 Απριλίου 1905

Μεταφορά του γεωργικού σταθμού από το Μεσολόγγι στο Αγρίνιο

«Το υπουργείον Εσωτερικών απεφάσισε να μεταφέρει τον γεωργικόν σταθμόν του Μεσολογγίου εις Αγρίνιον, όπου μεγαλύτεραι εκτάσεις υπάρχουν προς καλλιέργειαν». (Εμπρός, 12/4/1905)

1. ΕΜΠΡΟΣ, Κυριακή, 14/4/1902, ‘Ετος 6ο. Αρ. Φύλ. 1962, σελ. 3
Φωτογραφία ανάρτησης:
Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας
Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click πάνω στην κάρτα που ακολουθεί
ή στο Posted in Ημερολόγιο Αγρινίου