Διαρκής παρακολούθηση του «Interreg Ελλάδα- Ιταλία»

Διαρκής παρακολούθηση
του «Interreg Ελλάδα- Ιταλία»
από τονΦ.  Ζαΐμη και συνεργασία
με τον Ειδικό Γραμματέα διαχείρισης προγραμμάτων Γ. Ζερβό

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Φωκίωνας Ζαΐμης προχωρά στην τελική φάση μιας σειράς έργων στο διακρατικό πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Ιταλία.

Την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 έγινε έλεγχος από την διαχειριστική αρχή του προγράμματος και την ευρωπαϊκή επιτροπή για την σκοπιμότητα, την οικονομική και τεχνική πορεία των έργων και το κοινωνικό αποτύπωμά τους κατά τη διάρκεια της  επιτροπής παρακολούθησης για το νέο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027.

Ο Αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας υποστήριξε ότι τα τελευταία τρία χρόνια αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία εγγενείς αδυναμίες, βασικά λάθη αρχικού σχεδιασμού και επιτεύχθηκε η απορροφητικότητα. «Το πιο σημαντικό είναι ότι ξαναπροσδιορίσαμε το κοινωνικό αποτύπωμα των έργων με διορθωτικές κινήσεις ουσίας. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανάπτυξη και στην κοινωνική ευημερία του τόπου μας. Η εμπειρία όλων και η γνώση των τοπικών προβλημάτων και του θεσμικού πλαισίου είναι πολύτιμο εφόδιο για να σχεδιάσουμε σωστά τα προγράμματα ώστε να επιτύχουμε σταδιακά και την επίλυσή τους», τόνισε ο κ. Ζαΐμης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον  Ειδικό Γραμματέα διαχείρισης προγραμμάτων επτά και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης & ΕπενδύσεωνΓιώργο Ζερβό, ο οποίος από την πλευρά του ανέφερε: «Στόχος μας ήταν να παρουσιάσουμε το σχεδιασμό του νέου προγράμματος και πότε θε ξεκινήσει θέλοντας να αποφύγουμε τις παθογένειες της προηγούμενης περιόδου με την αργή ενεργοποίηση. Συνεργαζόμαστε με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για να δούμε τις προτεραιότητές της και πως αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από τις δράσεις του νέου προγράμματος».

 


AgrinioStories