Διαρκής παρακολούθηση του «Interreg Ελλάδα- Ιταλία» από τονΦ.  Ζαΐμη και συνεργασία με τον Ειδικό Γραμματέα διαχείρισης προγραμμάτων Γ. Ζερβό Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο […]