ΔΕΥΑ – Κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης

«Κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης
νοτιοδυτικής περιοχής της πόλης Αγρινίου»
προχωρά η ΔΕΥΑΑ ύστερα την υπογραφή
της σύμβασης από τον πρόεδρο Ιωάννη Φαρμάκη

Το έργο  προϋπολογισμού 2.595.356,48  ευρώ  αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση και αναβάθμιση του δικτύου λυμάτων με κατασκευή  αγωγών/δικτύων, φρεατίων επισκέψεως και εσχαρών υδροσυλλογής.

«Συνεχίζουμε τις σημαντικές παρεμβάσεις  για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της ΔΕΥΑΑ. Πρόκειται για ένα ακόμη έργο σύγχρονων προδιαγραφών απολύτως αναγκαίο για τους δημότες μας. Συγκεκριμένα  επιλύουμε το πρόβλημα της μη επαρκούς απορροής των υδάτων  σε περιόδους αυξημένων  βροχοπτώσεων.  Σχεδιάζουμε προσεκτικά και υλοποιούμε έργα προς όφελος των Αγρινιωτών», τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ Ιωάννης Φαρμάκης.

 


AgrinioStories