Επειδή η αντίληψη μας… [Του Δ. Χριστοδουλόπουλου]

Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος:
«Επειδή η αντίληψη μας
δεν περιορίζεται στις 42 (σαράντα δύο) ώρες
που δεν λειτουργούμε τα επτά Σάββατα
των δύο μηνών Ιουλίου-Αυγούστου…»

 • του Δημήτρη Χριστοδουλόπουλου
  Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου

Δήλωση που προσυπογράφουν τα μέλη του συνδυασμού «Ενωμένο Εμπόριο» και εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Α. και έλαβα 15/06/2023: «…Τονίσαμε δε στο προεδρείο ότι δεν δεχόμαστε την απόφαση που μεθόδευσαν για να ληφθεί από τα μέλη του διορισμένου Δ.Σ, που σήμερα είναι και μέλη του προεδρείου, στη Γενική συνέλευση τον Ιανουαρίου ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ και αφορούσε το τι θα αποφασιστεί για το φετινό θερινό πενθήμερο και ότι δεν μπορεί να δεσμεύεται το σημερινό Δ.Σ που προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές.»

Σχόλιο Προέδρου Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου:

Καμία απόφαση δεν θεωρείται και δεν πρέπει να κρίνεται ως μεθοδευμένη όταν προτείνεται προς ψήφιση στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης και επιβεβαιώνεται από το σώμα και μόνο μετά από φανερή ψηφοφορία.

Πλέον και κατόπιν αυτής της δήλωσης κρίνεστε από το σύνολο των μελών, όσο και να κοπιάσω να προστατεύσω την σύνθεση του Συμβουλίου. Άλλο η διαφωνία μεταξύ συνδυασμών, άλλο η κατάργηση των δημοκρατικών διαδικασιών και των δικαιωμάτων του μέλους.

Προηγούνται και υπερέχουν τα μέλη του Συλλόγου μας για την ακέραια βούληση τους. Αυτήν θα προασπίζομαι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΚΑΛΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΕΡΙΝΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 2023:

 • αριθμός εγγεγραμμένων μελών: 251
 • αριθμός ψηφισάντων: 157 (63% επί των εγγεγραμμένων μελών)
 • άκυρα/λευκά: ουδέν
 • 1η πρόταση 22 ψήφοι (καθόλου εφαρμογή θερινού πενθημέρου) 14%
 • 2η πρόταση 79 ψήφοι (κλειστά τα Σάββατα 08/07/2023 έως 19/08/2023-πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου) 50%
 • 3η πρόταση 56 ψήφοι (κλειστά όλα τα Σάββατα Ιουλίου και Αυγούστου) 36%

Αξιοσημείωτη αναφορά: στις πρόσφατες εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου ψήφισαν 208 μέλη.

Δεν αποκρύβεται τίποτα. Η ακρίβεια των αριθμών και η διακίνηση της πληροφορίας βαρύνει το Συμβούλιο και όλα τα μέλη του κλήθηκαν σε ειδική συνεδρίαση του στις 21-06-2023 για άνοιγμα της κάλπης και καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε η κάθε πρόταση. Απλά, τέσσερα μέλη επέλεξαν να μην είναι παρόντα.

Τα μέλη του Συμβουλίου που επέλεξαν να απέχουν από την συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 21-06-2023 για το άνοιγμα της κάλπης για το πενθήμερο με καλούσαν με ανακοίνωση την οποία έλαβα 22/06/2023 να δώσω στη δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των μελών που ψήφισαν.

Για να μην περιορίζομαι στις υποχρεώσεις αλλά να αναφέρω και δικαιώματα:

Κάθεμέλος του συλλόγουέχοντας έννομοσυμφέρονμπορεί να αναζητήσειοποιοδήποτεέγγραφο,οποιοδήποτεστοιχείοαπό τα γραφεία του συλλόγου με αίτημααναντίρρητα.

 • Μία αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν, όπου ετίθετο και το θέμα του θερινού πενθημέρου:
 • Γενική Συνέλευση 2018- παρόντες 74 -ήτοι κάτω του 30% επί των εγγεγραμμένων μελών
 • Γενική Συνέλευση 2019- παρόντες 58 -ήτοι κάτω του 25% των εγγεγραμμένων μελών
 • Γενική Συνέλευση 2022- παρόντες 101 -ήτοι κάτω του 45% των εγγεγραμμένων μελών
 • Η Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2020 δεν έγινε λόγω των ειδικών συνθηκών (covid 19) και διακινήθηκε ερωτηματολόγιο.

Σε αυτό το σημείο το θέμα που διαπραγματευόμαστε, το θερινό πενθήμερο, ωχριά μπροστά στην εκτροπή απέναντι στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Πρώτα θέτουμε ως προτεραιότητα τις διαδικασίες και την τήρησή τους.

Στην ίδια ανακοίνωση της 22/06/2023 αναφέρεται ατέχνως ο έτερος μεγάλος κλάδος επιχειρηματικότητας, ο κλάδος της εστίασης, και άστοχα χρησιμοποιείται και κηλιδώνεται, όπως και ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου.

Αντίστοιχα, καταχρηστικά αναφέρονται και οι συμπολίτες μας με το πρόσημο και την ιδιότητα του καταναλωτή μονάχα.

Επειδή η αντίληψη μας δεν περιορίζεται στις 42 (σαράντα δύο) ώρες που δεν λειτουργούμε τα επτά Σάββατα των δύο μηνών Ιουλίου-Αυγούστου, αλλά δεν εμμένουμε και στις 2400 (δύο χιλιάδες τετρακόσιες) ώρες λειτουργίας των καταστημάτων μας όλο τον χρόνο.

Επειδή οι συνδημότες μας και οι συμπολίτες μας αξίζουν πολλά παραπάνω, καλούμε τα μέλη του συνδυασμού «Ενωμένο Εμπόριο» με επικεφαλής τον κ. Κωστίκογλου, που είναι και μέλη του συμβουλίου του Ε.Σ.Α. έστω και τώρα ετεροχρονισμένα να αναθεωρήσουν την στάση τους και την αποχή τους από το πρώτο θέμα της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου στις 09-06-2023 – τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό και δευτερεύον το θερινό πενθήμερο- και να συνυπογράψουν το πρόσφατο δελτίο τύπου του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου για το ασφαλιστικό μετά από την απόφαση με ισχύ από 01/06/2023 για απώλεια της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών για οφειλές παρελθούσες και τρέχουσες.

Επαναφέρουμε τα πάγια αιτήματά μας και δεν περιοριζόμαστε στον κλάδο μας.

Ενδεικτικά, παραθέτω μέρος του δελτίου τύπου:

Ο ΕΣΑ απαιτεί:

 • Δωρεάν και αποκλειστικά Δημόσια, Υγεία για Όλους.
 • Διαγραφή χρεών, τόκων και προσαυξήσεων που προέρχονται από τον κλάδο Υγείας των ασφαλισμένων.
 • Κρατικά επιχορηγούμενο εξ ολοκλήρου του ποσού που αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις ασφαλιστικές εισφορές.
 • Να μην επιτραπεί κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης.

Επειδή νοιαζόμαστε για το Εμείς.

 

 


Οι ενυπόγραφες απόψεις που δημοσιεύουμε εκφράζουν τον συντάκτη τους,
χωρίς να συμπίπτουν κατ’ ανάγκη και εξ ολοκλήρου  με την άποψη μας

AgrinioStories