Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος: «Επειδή η αντίληψη μας δεν περιορίζεται στις 42 (σαράντα δύο) ώρες που δεν λειτουργούμε τα επτά Σάββατα των δύο μηνών Ιουλίου-Αυγούστου…» του Δημήτρη […]