Αιτωλοακαρνανία – 12 εμβόλια στις 2/7

Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 13 εμβόλια
εκ των οποίων τα 12 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 337.347 (+12 την 02/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.680
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.888
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 96.377 (+12 την 02/07/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 584.939 (+1 την 02/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.289
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.009
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 160.625 (+1 την 02/07/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 255.799
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.792
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.758
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 70.477

 


AgrinioStories