«Αγρίνιο Μπορείς» – Διαγραφή Σερπάνου

Η Δημοτική Παράταξη «Αγρίνιο Μπορείς»
διέγραψε την κ. Σερπάνου
μετά την αναγγελία της υποψηφιότητας της
με τον συνδυασμό του κ. Παπαναστασίου

«Αυτοβούλως έθεσε εαυτό εκτός δημοτικής ομάδας μη έχοντας το σθένος να προβεί με επιστολή της σε ανεξαρτητοποίησή της», αναφέρει η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Αγρίνιο Μπορείς» .

Ολόκληρη η ανακοίνωση της παράταξης έχει ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Διαγραφή της Δημοτικής συμβούλου του Δήμου Αγρινίου, Μαργαρίτας Σερπάνου, από τη Δημοτική παράταξη «ΑΓΡΙΝΟ ΜΠΟΡΕΙΣ» κατά το άρθρο 66 & 5 του Ν. 3852/2010.

Μετά από πρόσκληση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ», Παναγιώτη Καψάλη, προς τα μέλη της και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 66 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει προχώρησε μετά από ενημέρωση από τον επικεφαλής, σε ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών της ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την διαγραφή από την δημοτική ομάδα «ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ» της Δημοτικής Συμβούλου, Μαργαρίτας Σερπάνου, διότι με τις ενέργειές της αυτοβούλως έθεσε εαυτό εκτός δημοτικής ομάδας μη έχοντας το σθένος να προβεί με επιστολή της σε ανεξαρτητοποίησή της.

Οι φήμες που διακινούνταν εδώ και πολύ καιρό τελικά επιβεβαιώθηκαν όταν πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της από άλλη παράταξη.

Διαγράφουμε και θέτουμε εκτός δημοτικής ομάδας την Μαργαρίτα Σερπάνου και της ευχόμαστε να επιτύχει στους νέους ρόλους της που ανοίγονται διάπλατα μπροστά της, στην πολιτική της καριέρα.

Από σήμερα 13/07/2023 και ώρα 13:00 θεωρείται ανεξάρτητο μέλος του δημοτικού συμβουλίου, μη ανήκοντα σε κάποια δημοτική παράταξη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να ενημερώσει την διαγραφείσα Δημοτική Σύμβουλο και να προβεί σε όποιες ενέργειες απαιτούνται.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ»

 


AgrinioStories