Αγγελία για λογοθεραπευτή

Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου
αναζητά για πλήρη απασχόληση λογοθεραπευτή

Αρμοδιότητες

 • Εφαρμογή στους θεραπευόμενους αξιολογητικών εργαλείων εργοθεραπείας
 • Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών (είτε ατομικών είτε ομαδικών)
 • Σίτιση θεραπευομένων
 • Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

Υποχρεωτικά προσόντα:

 • Πτυχίο εργοθεραπείας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
 • Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί επιθυμητό προσόν

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως 19/6/2023 στη πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr1@elepap.gr

 


AgrinioStories