Ζαμπάρας: Άρνηση αποζημίωσης σε ιατρούς της 6ης ΥΠΕ

Μίλτος Ζαμπάρας:
«Αδικαιολόγητη η άρνηση αποζημίωσης
σε ιατρούς που υπηρετούν στην 6η ΥΠΕ»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας  κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας, με αφορμή το πρόβλημα που έχει προκύψει με ιατρούς που υπηρετούν στην 6η ΥΠΕ και οι οποίοι αδίκως δεν λαμβάνουν αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης που δικαιούνται.

Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής στην ερώτηση του: «Με τις διατάξεις τους ν. 3918/2011 το ιατρικό προσωπικό που είχε προσληφθεί και εργαζόταν στο ΙΚΑ –ΕΤΑΜ με συμβάσεις αορίστου χρόνου μεταφέρθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Εν συνεχεία με μεταφέρθηκαν στις διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών ανά την χώρα. Κατά την μεταφορά τους δεν μεταβλήθηκε το εργασιακό τους καθεστώτος και παρέμειναν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σύμφωνα και με το ΠΔ 410/1988 το εν λόγω προσωπικό δικαιούται αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης».

Οι ιατροί που μετακινήθηκαν στις ΥΠΕ μετακινήθηκαν με το ίδιο εργασιακό καθεστώτος σε θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ενώ στις περισσότερες ανάλογες περιπτώσεις η καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης από τις ΥΠΕ γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα δυστυχώς η 6η ΥΠΕ αρνείται να το πράξει χωρίς καμία δικαιολογία.

Στην συνέχεια ο βουλευτής αναφέρει «Κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο το θέμα είχε τεθεί στον προηγούμενο Υπουργό Υγείας και από άλλους βουλευτές και ο Υπουργός είχε δεσμευθεί σε άμεση επίλυση της αδικίας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει σχεδόν επτά μήνες και ακόμα δεν έχει λυθεί το θέμα και οι ενδιαφερόμενοι ακόμα περιμένουν με αγωνία να ικανοποιηθούν τα αυτονόητα και δίκαια αιτήματα τους».

Στο πλαίσιο αυτό ερωτάται ο Υπουργός Υγείας, εάν θα προχωρήσει άμεσα στην καταβολή των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι ιατροί ΙΔΑΧ που εργάζονται στην 6η ΥΠΕ και σε ποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο θα γίνει η αποκατάσταση της αδικίας ούτως ώστε να υπάρξει μια συγκεκριμένη απάντηση αυτή την φορά.

 

 


AgrinioStories