Υλοποίηση εκπαίδευσης κατασκευής νερόμυλου

Ινστιτούτο Δημιουργικότητας Έρευνας,
Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου
Έναρξη της υλοποίησης του έργου
«Τεχνική εκπαίδευση κατασκευής νερόμυλου»

Το Ινστιτούτο Δημιουργικότητας Έρευνας, Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου (Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.) με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει την έναρξη της υλοποίησης του έργου “Τεχνική Εκπαίδευση Κατασκευής Νερόμυλου”. Το έργο αυτό υλοποιείται με την αρωγή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και έχει ως στόχο την εκπαίδευση και την εκμάθηση όλων των τεχνικών που αφορούν την κατασκευή και τη λειτουργία από τους τεχνίτες του παρελθόντος στους τεχνίτες του μέλλοντος.

Η υλοποίηση του έργου έχει στόχο να εκπαιδεύσει έξι νέους της περιοχής του Θέρμου στην τέχνη της κατασκευής παραδοσιακού νερόμυλου. Για το σκοπό αυτό δύο έμπειροι τεχνίτες νερόμυλου και μυλωνάδες, οι Σωτήριος και Βασίλειος Χολέβας με βοηθό τον Χρήστο Ρεντζή θα να ανακατασκευάσουν τον μηχανισμό υδροκίνησης του ιστορικού, για την περιοχή μας, Μύλου Νικολίτσα (Μύλος της Κασσάνδρας).

Το όλο εγχείρημα θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις βασικές φάσεις, όπου οι εκπαιδευόμενοι μαζί με τους δασκάλους θα κατασκευάσουν εξ’ αρχής, με όλους τους παραδοσιακούς τρόπους, εξαρτήματα και μέρη του μύλου και θα εκπαιδευτούν στο στήσιμο του μηχανισμού, μέχρι την πλήρη λειτουργία του. Όλη η διαδικασία θα βιντεοσκοπηθεί, ώστε να χρησιμεύσει μελλοντικά ως εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα, θα γίνονται εκπαιδευτικές δράσεις σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου και μια προσπάθεια δημιουργίας εργαστηρίων, για την συλλογή εθίμων και παραδόσεων γύρω από τον κύκλο του σιταριού.

 


AgrinioStories