Νέες δράσεις για την προστασία των υδάτων

Νέες δράσεις για την προστασία των υδάτων
και τη δημόσια υγεία
από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Νέες και ευρείας κλίμακας δράσεις αναμένεται να υλοποιήσει στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-27 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, των υδάτων και της δημόσιας υγείας.Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή, και ύστερα από εισήγηση του ΑντιπεριφερειάρχηΒιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΛάμπρουΔημητρογιάννη, ενέκρινε προς ένταξη και χρηματοδότηση στο νέο ΕΣΠΑ, δράσεις παρακολούθησης των υδάτινων συστημάτων σε ΧΥΤΑ/Υ και σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας των Δήμων, προϋπολογισμού 917.000 ευρώ,  με στόχο την επίτευξη των περιβαλλοντικών πλαισίων, την ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών και εθνικών νομοθεσιών, και την προστασία και διατήρηση των υδάτινων πόρων.

Οι δράσεις αναμένονται να υλοποιηθούν σε δύο μεγάλα υποέργα:

  • α) Την παρακολούθηση της ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια και επιφανειακά υδάτινα συστήματα των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και Υπολειμμάτων.
  • β) Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των αστικών ιστών της Περιφέρειας.

Τα παραπάνω υποέργα περιλαμβάνουν τακτικές δειγματοληψίες ανά έτος, εργαστηριακές μετρήσεις και προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων, εκθέσεις πορισμάτων, πίνακες διαμόρφωσης πινάκων, καθώς και προτεινόμενα μέτρα για την ορθή λειτουργία των διαδικασιών.Όλα τα παραπάνω αναμένεται να συνδράμουν σημαντικά στο έργο των Φορέων Διαχείρισης απορριμμάτων αλλά και των Δήμων, ώστε να γνωρίζουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα προκειμένου να βοηθιούνται στη λήψη αποφάσεων κατά το σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων για την προστασία των υδάτων και της δημόσιας υγείας των πολιτών.

Οι συγκεκριμένες δράσεις της Περιφέρειας αποτελούν συνέχεια των αντίστοιχων δράσεων που είχαν υλοποιηθεί με επιτυχία κατά την τετραετία 2019-2023, και αναμένεται να διαρκέσουν έως το 2028, με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος να έχει τη σχετική εποπτεία.Ο Αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνέχεια των σημαντικών αυτών δράσεων, τονίζοντας ότι θα συνεχιστούν με εντατικό ρυθμό και στο άμεσο μέλλον ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών από την Περιφέρεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αλλά και τη στήριξη της κυκλικής οικονομίας προς όφελος των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας.

 

 


Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις
που αφορούν στη ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
κάνοντας clik πάνω στο λογότυπο που ακολουθεί

AgrinioStories Δυτική Ελλάδα