Ξηρόμερο – Διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης ύδατος

Δήμος Ξηρομέρου: Διευκρινίσεις σχετικά
με τη διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης ύδατος

Ο Δήμος Ξηρομέρου με ανακοίνωσή του ενημέρωσε τους δημότες για τις νεότερες διευκρινίσεις σχετικά με τη διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης ύδατος, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 της ΚΥΑ 146896/2014, όπως ισχύει.

Οι άδειες χρήσεις ύδατος, που έχουν εκδοθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της έγκρισης της 2ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ, ήτοι έως την 12-6-2024, ισχύουν για ένα έτος μετά την ημερομηνία δημοσίευσης, δηλαδή παρατείνονται αυτοδίκαια και ισχύουν έως την 12-6-2025 με δυνατότητα ανανέωσης μετά από υποβολή σχετικού φακέλου ανανέωσης, σε διάστημα 6 μηνών πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Οι άδειες χρήσεις ύδατος που εκδίδονται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της έγκρισης της 2ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ, ήτοι μετά την 12-6-2024, λήγουν ένα (1) έτος μετά την επόμενη (3η) Αναθεώρηση, και όχι νωρίτερα του τέλους του 2028, δηλαδή ισχύουν μέχρι την 31-12-2028

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερα