Περιφέρεια: Αγροτική δράση και βιοποικιλότητα

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Συνάντηση – διαβούλευση για Θεματικά Σχέδια Διαχείρισης σε επιλεγμένες προστατευόμενες περιοχές Η πιλοτική προσέγγιση της σύνδεσης της αγροτικής δραστηριότητας (γεωργία και κτηνοτροφία) […]

Καταγράφεται η βιοποικιλότητα αρχαιολογικών χώρων

Καταγράφεται και προστατεύεται η σπάνια τοπική βιοποικιλότητα είκοσι αρχαιολογικών χώρων σε όλη την Ελλάδα Η προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας στις περιοχές σημαντικών αρχαιολογικών χώρων […]