Σύσκεψη και διαδήλωση σε Μεσοχώρα για Αχελώο

Διαδήλωση στη στέψη του φράγματος Μεσοχώρας από τον Σύνδεσμο Κατακλυζομένων Μεσοχώρας Ο Σύνδεσμος Κατακλυζομένων Μεσοχώρας Ο ΑΧΕΛΩΟΣ πραγματοποίησε την ετήσια τακτική γενική συνέλευση στην πλατεία […]