ΑΡΠΑ: «Η κατάρρευση της γέφυρας είναι εργοδοτικό έγκλημα!»

ΑΡΠΑ: «Πρόκειται για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα με βαρύ φόρο αίματος από εργαζομένους και με τον ταυτόχρονο κίνδυνο κατάρρευσης μιας σημαντικότατης υποδομής στη πόλη της […]