5 Ιουλίου 2022

Συνεδριάζει της Δευτέρα 20/6 το Δημ. Συμβ. Ξηρομέρου

Συνεδριάζει της Δευτέρα 20/6
το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου καλεί τα μέλη του οργάνου, σε ειδική συνεδρίαση Δια ζώσης, στις 20 Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 10, για λήψη αποφάσεων στο κάτωθι θέμα:

1.Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Δήμου Ξηρόμερου Οικ. Έτους 2020. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

 


AgrinioStories