Το πρόβλημα στο ΕΣΥ είναι βαθιά δομικό και μεγαλύτερη απόδειξη  γι’ αυτό είναι τα δύο νοσοκομεία της περιοχής μας που «κλινικές και εργαστήρια λειτουργούν στα […]