Σύνδεσμος Φιλολόγων – «Σχολική Ιστορία και Τεκμηρίωση»

Προσκληση ενδιαφέροντος Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας
με θέμα «Σχολική Ιστορία και Τεκμηρίωση. Ο δυτικοελλαδικός χώρος
από τους νεότερους χρόνους έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο»

Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας
Συνέδριο Ιστορίας
Σχολική Ιστορία και Τεκμηρίωση.
Ο δυτικοελλαδικός χώρος
από τους νεότερους χρόνους έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Οκτώβριος 2023, Αγρίνιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε συνέδριο

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας οργανώνει συνέδριο Ιστορίας με θέμα «Σχολική Ιστορία και Τεκμηρίωση. Ο δυτικοελλαδικός χώρος από τους νεότερους χρόνους έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο τον Οκτώβριο του 2023 και φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή ιστορικούς, αρχειονόμους, και εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας προκειμένου να συζητήσουν για ζητήματα Ιστορίας του δυτικοελλαδικού χώρου (Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησος) στη μακρά χρονική περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.

Αφενός επιδιώκεται η διασύνδεση των επιμέρους θεματικών με τις ιστορικές πηγές και η ανάδειξη διδακτικών πρακτικών και γενικά ζητημάτων που άπτονται της διδασκαλίας των ειδικών αυτών θεματικών σε σχολικά κοινά. Αφετέρου στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει ζητήματα τοπικής ιστορίας, αλλά και να τα αξιοποιήσει σε σχέση με το ιστοριογραφικό ζητούμενο της ανάδειξης των πρωτογενών πηγών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν δυνητικά, και όχι περιοριστικά να ασχοληθούν με πολιτικές εξελίξεις και μεταβολές, με βασικές διαδικασίες της μακρο-οικονομικής ανάπτυξης, με την ιστορία των θεσμών και με ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας. Οι θεματικές αυτές είναι ενδεικτικές και θα εξετασθούν επίσης προτάσεις και από άλλες οπτικές ανάλυσης.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις προτάσεις εκείνες που αξιοποιούν ανέκδοτο ή δημοσιευμένο αρχειακό υλικό, δημόσια αρχεία, αδημοσίευτα ιδιωτικά αρχεία (απομνημονεύματα και ημερολόγια), ημερήσιο και περιοδικό τύπο, υλικό σε ηχητικές και οπτικές – κινούμενες ή στατικές – αποτυπώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προφορικών μαρτυριών και, επιπλέον, αναδεικνύουν μεθοδολογίες για τη διδασκαλία μέσων των ειδικών θεματικών στη σχολική μονάδα.

  • Γλώσσα Συνεδρίου: Ελληνικά
  • Τέλη Συνεδρίου : 30 ευρώ.

Υποβολή προτάσεων: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση filologoiagrinio@gmail.com. περίληψη της εργασίας τους έκτασης 150-250 λέξεων συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στοιχεία επικοινωνίας και την τρέχουσα ιδιότητα τους. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης ορίζεται η 30η Απριλίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη της πρότασης τους έως 1η Ιουλίου 2023.

Οι προτάσεις οι οποίες θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου.

Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου:

  • Αικατερίνη Μπρέγιαννη, Διευθύντρια Ερευνών, Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών
  • Γεράσιμος Παγκράτης, Καθηγητής Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Βασίλειος Πατρώνης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
  • Κωνσταντίνος Δουκάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος

Οργανωτική Επιτροπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας: Υφαντής Ηλίας (Λίνος), Αδάμης Ευθύμιος, Ζήβα Μαντώ, Πατσέας Σταύρος, Θανέλλα Βάσω, Αθανασοπούλου Έλλη, Σάρρα Μαρία & τα μέλη του Συνδέσμου: Τσάντζαλος Απόστολος, Πολύζου Έλενα.

 


AgrinioStories