Σύνδεσμος Φιλολόγων – «Σχολική Ιστορία και Τεκμηρίωση»

Προσκληση ενδιαφέροντος Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας με θέμα «Σχολική Ιστορία και Τεκμηρίωση. Ο δυτικοελλαδικός χώρος από τους νεότερους χρόνους έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» Σύνδεσμος Φιλολόγων […]

Σύνδ. Φιλολόγων Αιτ/νίας – «Καθεύδων ουδείς ουδενός άξιος…»

Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας «Καθεύδων ουδείς ουδενός άξιος, ουδέν μάλλον του μη ζώντος.» Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας θεωρεί ότι την απώλεια του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας […]