Συνάντηση μελών Φιλοτελικής Ετ. Αγρίνιου στις 6/3

Συνάντηση των μελών της Φ.Ε.Α
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα
περιόδου 1932-1952 μέσω του ελέγχου συναλλάγματος
στην εμπορική και ιδιωτική αλληλογραφία

Στο πλαίσιο της μηνιαίας συνάντησης των μελών της Φιλοτελικής Εταιρείας Αγρίνιου (Φ.Ε.Α) στις 6 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στο 3ο όροφο του  Παπαστρατείου Μεγάρου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση με θέμα: Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα περιόδου 1932-1952 μέσω του ελέγχου συναλλάγματος στην εμπορική και ιδιωτική αλληλογραφία  από τον πρόεδρο της Φ.Ε.Α  κ. Σκαρμούτσο Ιωάννη.

Η Φ.Ε.Α καλεί τα μέλη της και λοιπούς ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση της παρουσίασης.

 


AgrinioStories