ΠΔΕ – Μέτρα κατά της αφρικανικής πανώλης

Το νόσημα της αφρικανικής πανώλης
είναι ένα πολύ μεταδοτικό ιογενές νόσημα
των χοίρων και των αγριόχοιρων

Με αφορμή την εμφάνιση κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους, αλλά και ενσταβλισμένους χοίρους σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του νοσήματος για τη χοιροτροφική παραγωγή που είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής επισημαίνει:

  • Δεν επιτρέπεται η διαμονή και διατήρηση χοίρων εκτός περιφραγμένων σταβλικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα βιοασφάλειας.
  • Όλοι οι κάτοχοι οικόσιτων χοιρινών θα πρέπει να τα δηλώσουν στις κατά τόπους αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας.

Σημειώνεται ότι το νόσημα της αφρικανικής πανώλης είναι ένα πολύ μεταδοτικό ιογενές νόσημα των χοίρων και των αγριόχοιρων. Οι αγριόχοιροι αποτελούν τη φυσική αποθήκη του ιού. Δεν προσβάλλονται από τη νόσο άλλα ζωικά είδη και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

 

 


AgrinioStories