Η Σύγκλητος του Πατρών για την μαζική εξέταση με διαδικτυακά μέσα

Απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Πατρών
για την μαζική εξέταση μαθημάτων
με διαδικτυακά μέσα

 

«Η μαζική εξέταση μαθημάτων με διαδικτυακά μέσα
δεν διασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων, ιδίως λόγω των δυνατοτήτων
που δίνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη»

 

Ενημερωτικό Δελτίο
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην  έκτακτη συνεδρίαση που πργαματοποιήθηκε σήμερα 31.1.2024 έλαβε την υπ’ αριθ. 229/31.1.2024 με την οποία διαπιστώνει ομόφωνα ότι:

«Η μαζική εξέταση μαθημάτων με διαδικτυακά μέσα δεν διασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων, ιδίως λόγω των δυνατοτήτων που δίνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη

και αποφασίζει ομόφωνα ότι:

  • 1) Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εξέταση με διαδικτυακά μέσα των φοιτητών Erasmus, καθώς και των πτυχιακών, μεταπτυχιακών – διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών
  • 2)  Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου που δεν θα εξεταστούν στην παρούσα εξεταστική περίοδο, θα εξεταστούν σε διευρυμένη εξεταστική μαζί με τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου.
  • 3)  Οι περιπτώσεις (1) και (2) είναι εφαρμοστέες για τα Τμήματα, τα οποία τελούν υπό κατάληψη.
  • 4)  Η περίοδος 10-18 Φεβρουαρίου 2024 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια εξετάσεων.»

 

Διαβάστε περισσότερα
με click στο Posted in Δ. Ελλάδα