ΠΔΕ – 1η Συνάντηση Εργασίας του “CHERRY”

Επιτυχημένη  η συμμετοχή της ΠΔΕ
στην 1η Συνάντηση Εργασίας
του Ευρωπαϊκού Έργου “
CHERRY
του Προγράμματος
InterregEurope στην Τεργέστη της Ιταλίας

Ολοκληρώθηκε στην Τεργέστη της Ιταλίας στις 12 & 13 Ιουνίου 2023, η 1η συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο ¨CHERRY¨ «MakingCulture the N°1 ally of European Recovery – Καθιστώντας τον Πολιτισμό τον Νο 1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης» του ευρωπαϊκού προγράμματος InterregEurope.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών έγινε αξιολόγηση της υφιστάμενης – μετά Covid- κατάστασης του τομέα της Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας από τον κάθε εταίρο και επισημάνθηκαν τα δυνατά και αδύναμα σημεία, οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες (SWOTAnalysis) λαμβάνοντας υπόψη τη διπλή μετάβαση (πράσινη και ψηφιακή) και με στόχους: α) την υποστήριξη της αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· β) αύξηση του τοπική οικονομική ανάπτυξη με στόχο την επιχειρηματικότητα· γ) αυξανόμενη συμβολή του τομέα στον αστικό μετασχηματισμό.

Το έργο “CHERRY” στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών και των τοπικών σχεδίων που απευθύνονται στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας μέσω της χρήσης καινοτόμων μέσων επικοινωνίας, ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών σε μια ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη.

Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει 9 εννέα εταίρους  – δημόσιους φορείς από την Ιταλία (Περιφέρεια Φριούλι – Βενέτσια Τζούλια ως Επικεφαλής Εταίρος & Περιφέρεια Veneto), την Ουγγαρία (Κεντρικός Υπερδουνάβιος Περιφερειακός Οργανισμός Καινοτομίας), την Ρουμανία (Regional Development Agency Centru), το Βέλγιο (Διατοπική Ένωση Leiedal), τη Γαλλία (Περιφέρεια Provence – Alpes – Côte d’ Azur), την Λετονία (Περιφέρεια Zemgale), την Φινλανδία ( Περιφερειακό Συμβούλιο Kainuu ) και την Ελλάδα (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας),  που θα κληθούν να υποστηρίξουν την ανθεκτικότητα του τομέα με επίκεντρο τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες και τον αστικό μετασχηματισμό, την τοπική ανάπτυξη και την αξιοποίηση των στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τα μέλη της Ομάδας Έργου ΣπύροςΠαπασπύρου, ProjectManager και ΣοφίαΚαρβέλη, CommunicationManager. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πέραν της συμμετοχής στους τεχνικούς στόχους του έργου, έχει και την ευθύνη του συντονισμού της επικοινωνίας του εταιρικού σχήματος (CommunicationLeader του έργου).

O συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.048.113 ευρώ και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει, ως εταίρος, με προϋπολογισμό 226.000 ευρώ.

Μετά το τέλος των εργασιών της συνάντησης ακολούθησε επίσκεψη των εταίρων στην έκθεση φωτογραφίας του παγκοσμίου φήμης φωτογράφου DavidLachapelle με τίτλο “Fulmini” που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της παλιάς Ιχθυόσκαλας στο Παραλιακό μέτωπο της Τεργέστης που σήμερα επαναχρησιμοποιείται ως δημοτικός χώρος πολιτισμού, αναδεικνύοντας τον τομέα του Πολιτισμού & Τουρισμού της πόλης.

Περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό έργο “CHERRY” στο σύνδεσμο: https://www.interregeurope.eu/cherry

Και στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης του έργου:

 

 


AgrinioStories