Επιτυχημένη  η συμμετοχή της ΠΔΕ στην 1η Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου “CHERRY” του Προγράμματος InterregEurope στην Τεργέστη της Ιταλίας Ολοκληρώθηκε στην Τεργέστη της Ιταλίας […]